ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

  από 100 (ισχύουν για 10 χρόνια)

 

 

 

 

Το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ( Π.Ε.Α.) είναι ένα έγγραφο που στο εξής θα πρέπει να συνοδεύει κάθε ακίνητο και αποτελεί την ενεργειακή του ταυτότητα. Από την 1/1/2011 είναι απαραίτητο για όλες τις πωλήσεις και μισθώσεις κτηρίων ή τμημάτων κτηρίων που έχουν επιφάνεια άνω των 50 τμ. (π.χ. μεμονωμένων διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων κ.λπ.).

Οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να μνημονεύουν και να επισυνάπτουν στο συμβόλαιο το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο, ενώ η φορολογική αρχή δε θεωρεί τα μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ισχύον πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

Η ενεργειακή επιθεώρηση αποσκοπεί:

· στην εκτίμηση της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός)

· στην κατάταξη του κτιρίου σε μία από τις ενεργειακές κατηγορίες ( Α+ έως Η).

· στην έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

· στη σύνταξη προτάσεων προς τον ιδιοκτήτη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου .

Στην καλύτερη κατανόηση των “αδύναμων” σημείων του ακινήτου μας και ταυτόχρονα στη δυνατότητα ένταξης σε κάποιο ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ενεργειακής αναβάθμισης (π.χ. υπαγωγή στο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ΄οίκον»), διεκδικώντας επιδότηση από 30%-70% των χρημάτων των ενεργειών που θα μας υποδείξει ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα να μας χορηγηθούν με μορφή άτοκου δανείου με 4ετές ορίζοντα δόσεων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά : Τα έγγραφα που Θα πρέπει να έχετε για να αρχίσουμε την διαδικασία είναι:

· Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).

· Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) ή Δήλωση και κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας κτηματολογίου, για περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο.

· Κάτοψη (σχέδιο στο οποίο φαίνεται η ιδιοκτησία).

· Τοπογραφικό σχέδιο (εάν υπάρχει).

· Οικοδομική Άδεια για κτίρια που έχουν κατασκευαστεί από το 1983 και μετά.

· Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια θέρμανσης, (εάν υπάρχουν).

· Μελέτη θερμομόνωσης για κτήρια μετά το 1980 (εάν υπάρχει).

· Φύλλο συντήρησης λέβητα.

· Αντίγραφο δήλωσης αυθαιρέτου ή ημιυπαιθρίου (εάν υπάρχει).

Σε περίπτωση που δεν έχετε στην κατοχή σας την οικοδομική άδεια ή τα σχέδια του ακινήτου αναλαμβάνουμε να προμηθευτούμε τα απαραίτητα αντίγραφα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή να αποτυπώσουμε το ακίνητο σας με την ανάλογη επιπλέον επιβάρυνση

Κόστος Ενεργειακών επιθεωρήσεων:

Η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση ΠΕΑ, έχει καθοριστεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, ως εξής:

 

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

Εκπτώσεις του γραφείου μας:

Το γραφείο μας από 01/12/2012 προσφέρει ειδική έκπτωση 20 % επί των Νόμιμων Αμοιβών του Τ.Ε.Ε. κατόπιν υπογραφής Ιδιωτικής Σύμβασης μεταξύ του γραφείου μας και του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

 

Εξαιρέσεις  :    Εξαιρούνται από την υποχρεωτική έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης οι κάτωθι περιπτώσεις :

 

1. Μεταβιβάσεις & Μισθώσεις κτιρίων, στο σύνολό τους ή σε τμήματα αυτών (για ήδη αποπερατωμένα και για τα υπό κατασκευή κτήρια), με συνολική επιφάνεια κάτω των 50 τμ

2. Μεταβιβάσεις & Μισθώσεις κάθε είδους γηπέδων (οικοπέδων και αγροτεμαχίων) χωρίς κτίσματα.

3. Μεταβιβάσεις κατεδαφιστέων παλαιών κτισμάτων, για τα οποία υπάρχει απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης λόγω υποχρεωτικής κατεδάφισης εντός εξαμήνου από την υπογραφή του συμβολαίου

4. Διατηρητέα ή ιστορικά κτήρια

5. Διανομές συνιδιοκτητών ακινήτων και ανταλλαγές ακινήτων με κτίσματα.

6. Γονικές παροχές, δωρεές, αποδοχές κληρονομιάς ακινήτων με κτίσματα.

7. Συστάσεις οριζοντίου ιδιοκτησίας επί υφισταμένων ή μελλοντικών κτισμάτων.

8. Μισθώσεις & Μεταβιβάσεις κτηρίων ή τμημάτων κτηρίων ή δομικών έργων που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και τα εργοστάσια, οι βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, τα βαφεία, τα ξυλουργεία, τα παρασκευαστήρια τροφίμων, τα καθαριστήρια, τα σιδερωτήρια, τα οργανωμένα πλυντήρια ρούχων, τα αυτοτελή κέντρα μηχανογράφησης καθώς και τα εργαστήρια ερευνών και εκπαίδευσης, διυλιστήρια και οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας.

9. Μισθώσεις & Μεταβιβάσεις κτηρίων ή τμημάτων κτηρίων ή δομικών έργων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και οι γενικές αποθήκες, οι αγροτικές αποθήκες, τα λιμενικά υπόστεγα, οι αποθήκες καταστημάτων (αλλά και κατοικιών), οι αποθήκες μουσείων, οι αποθήκες μουσείων, στάβλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία κ.λπ.

10. Μισθώσεις & Μεταβιβάσεις κτηρίων ή τμημάτων κτηρίων ή δομικών έργων για στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων, πρατήρια υγρών καυσίμων και πλυντήρια αυτοκινήτων.

11. Παρατάσεις - ανανεώσεις, Τροποποιήσεις όρων υφισταμένων μισθώσεων (π.χ. μειώσεις καταβαλλομένων μισθωμάτων) με τον αυτό υφιστάμενο μισθωτή.

 

                                                                                                                                                                                    Με εκτίμηση                                                                                                                                                                           Η ομάδα του Building Inspector  210-8055045 & 6948304388

 

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας αρκεί :

 

Τηλέφωνο : 210 — 80 55 045

Κινητό : 690 88 10 522 Κλεοπάτρα Καπελώνη

Κινητό : 694 83 04 388 Αλέξανδρος Κουσούλης

E-mail : buildinspector@gmail.com

 

Επίσης μπορείτε να μας επισκεφτείτε στο γραφείο μας που βρίσκετε σε έναν ήσυχο χώρο στο Μαρούσι,

απέναντι από το σταθμό του τρένου, στον πεζόδρομο της ΕΡΜΟΥ 4 στον 1ο όροφο.

www.BuildingInspector.gr

Published by Kleopatra Kapeloni & Co-operates

Η ιστοσελίδα αυτή σχεδιάστηκε και δημοσιεύτηκε από την Κλεοπάτρα Καπελώνη & Συνεργάτες,

All rights reserved

«Πάντα με ΑΓΑΠΗ για το ακίνητο  & ΦΡΟΝΤΙΔΑ για τα ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΑΣ.»

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ :

 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ

 ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΩΝ»

 ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

 ΕΠΙΛΥΣΕΙΣ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ

 ΜΕΣΙΤΙΕΣ — ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

στις ποιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς

ΟΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΠΑΡΤΕ ΜΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ .    

Καλή επιτυχία. 

ΕΛΑΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

www.maizoneta.com

 

www. BuildingInspector.gr

www. Building Inspector. gr

ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ - ΚΑΠΕΛΩΝΗ

ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

210 – 80 55 045

ΕΡΜΟΥ 4 — ΜΑΡΟΥΣΙ

Photo by : http://www.smarthome.com.gr/el/index.asp

«ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΚΑΠΕΛΩΝΗ»

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΣΙΤΕΣ

210 – 80 55 045

ΕΡΜΟΥ 4 — ΜΑΡΟΥΣΙ

http://www.dimotikiagora.gr

Ή εναλλακτικά σε ένα από τα site που μας φιλοξενούν

www.spitogatos.gr

www.tospitimou.gr

www.spiti24.gr

Υπολογίστε online το κόστος της ενεργειακής επιθεώρησης

Τα έγγραφα από τον φάκελο της Οικοδομικής Αδείας που Θα πρέπει να έχετε για να αρχίσουμε:

1) τοπογραφικό οικοπέδου 2) κάτοψη διαμερίσματος 3) φύλλο αδείας 4) μελέτη θερμομόνωσης (για κτήρια μετά το 1980) & φύλλο συντήρησης λέβητα

επίσης ΤΑ ΧΑΡΤΙΆ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΊΟΥ αν έχει περάσει & το συμβόλαιο ιδιοκτησίας